Leta i den här bloggen

söndag 23 mars 2014

Vecka 28.

Förra veckan öppnade ditt barn sina ögon för första gången på fyra månader och det kan nu urskilja ljus och skuggor. Om du den här veckan riktar ett starkt ljus mot magen öppnar kanske barnet ögonen och vänder sig bort från ljuset.
Synen är inte det enda sinnet som är utvecklat. Signalerna från hjärnan visar att barnet svarar på olika ljud i sin omgivning. 
Hur mycket uppfattar då barnet? Din röst, din kurrande mage när du är hungrig och även vissa ljud utanför kroppen. Signalerna från hjärnan visar nu också på skillnader då barnet sover. Sömncyklerna blir allt tydligare ju närmare födseln vi kommer.


Blodkärlen i lungorna tar nu form. När barnet tar sitt första riktiga andetag kommer lungorna att ta upp syret och sedan skicka det vidare in i kärlen, vilka i sin tur ser till att syrehaltigt blod cirkulerar genom hela kroppen. Ditt barn börjar nu också producera ett ämne som kallas surfactant och som hindrar luftblåsornai lungorna från att klibba fast i varandra. ämnet gör att barnet kan andas ordentligt direkt efter födseln. Luftrören håller också på att mogna genom att bilda mindre och mindre förgreningar.

Ditt barn går snabbt upp i vikt - nu väger barnet kanske drygt ett kilo. Från hjässan till stjärten är barnet 25 centimeter, men om man skulle sträcka ut barnet skulle det vara så mycket som 38 centimeter. 


Texten är från Pampers.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar